Saules gadskārta - marasloks.lv

VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU VISGARĀM JŪRAS MALU,
LAI NENĀCA SVEŠA SALNA ŠAI ZEMĒ ZIEDU TRAUKT!
Pāriet uz saturu
Saules gads ataino  mūžīgo dzīvības uzplaukuma, norieta un atkal atjaunotnes ritu. Saule ir  radītāja, gaismas un dzīvības devēja, tāpēc ir būtiski dzīvot, vadoties pēc Saules, ne  Mēness rita. Mītiskajam jeb cikliskajam laikam, kas ir saistīts ar Saules ritu, nav sākuma un nav arī  gala, - tas ir mūžīgs. Lineārais laiks ir ieviesis pasaulei nolemtības  sajūtu. Tikai atgriežoties pie savām senču tradīcijām, mēs  atgriezīsimies pie daudz augstākiem ideāliem un atgūsim prieku dzīvot  šajā pasaulē. Dainu cilvēks nav Sauli pielūdzis kā dievību, bet caur senajām teiksmām izdziedājis pasaules  iekārtojumu, kur katrai dabas un debess parādībai bija zināma tās īpašā  loma lielajā pasaules ritā. Saulīte tiek vesta sakaros ar Laimu - tiek daudzināta saulgriežos - pavasara un rudens un saulstāvjos  - ziemas un vasaras, kur Dievs, Māra ir goda viesi. Savukārt, ar  cilvēku dzīves ritu saistītajās svinībās - Meteņos, Ūsiņos, Jumjos un  Mārteņos - daudzinām Dievu visās Tā izpausmēs - DIEVS, MĀRA, LAIMA.

Katra kultūra valkā pašas darinātas zelta krelles, kas  uzvērtas vienā izglītības diegā, tās ir reliģija, mīti, valoda, ieražas, tikumi, tiesības, dzeja, māksla un iedzīve. Šo zīļu virkni nedrīkst saraut, jo neviena zīlīte nedrīkst izkrist no šīs rotas, citādi tās dārgais izskats ir beigts.

Mēs negribam sava mūža gadus un dienas skaitīt pēc svešiem laika mēriem. Mēs negribam dzīvot ne pēc Maskavas, ne Berlīnes laika.
Mēs gribam būt ārpus Mozus un Kristus ērām, lai skaitītu savu pagājību  no tā laika, kad iesācies mūsu tautas mūžs. Latviskam laikam jābūt  latviešu zemē, latviskai laika skaitīšanai.
/Brastiņu Ernests/
SAULES LAIKRITIS
uzbūve
SAKRĀLAIS KODOLS
© marasloks.lv 2019
Noderīgi:

Atgriezties pie satura