Dzīvesziņas skola - marasloks.lv

VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU VISGARĀM JŪRAS MALU,
LAI NENĀCA SVEŠA SALNA ŠAI ZEMĒ ZIEDU TRAUKT!
Pāriet uz saturu
Tuvākie raidījumi:

SESTAIS RAIDĪJUMS - APJUMĪBU SVINAMĀ LAIKA TRADĪCIJA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ / Rudens saulgrieži
18. septembrī no 18:00-20:00 (APJUMĪBAS pēc Saules rita ir Rudens laika 5 savaites septītajā dienā un pussvētē un svētē. Pēc Gregora kalendāra svinam 20.,21.,22. septembrī).

SEPTĪTAIS RAIDĪJUMS – DIEVAINES LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ
2. oktobrī  no 18:00-20:00 (Aptuveni deviņas dienas pēc Apjumībām sākas Dievaines, kas beidzas deviņas dienas pirms Mārteņiem)

ASTOTAIS RAIDĪJUMS - MĀRTIŅDIENAS SVINAMĀ LAIKA TRADĪCIJA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ
6. novembrī no 18:00-20:00 (MĀRTEŅDIENA pēc Saules rita ir Veļu laika 5 savaites septītajā dienā un pussvētē un svētē. Pēc Gregora kalendāra svinam  4.,5. un 6. novembrī).

DEVĪTAIS RAIDĪJUMS– ZIEMASSSVĒTKU TRADĪCIJA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ / Zemas saulstāvji
18.decembrī no 18:00-20:00 (ZIEMASSVĒTKI pēc Saules rita ir Ledus laika 5 savaites svētē + trīs dienas ārpus laika, bet garajā gadā+ vēl viena diena. Pēc Gregora kalendāra svinam 21.,22.,23.,24. Un garajā gadā + viena diena.)
2017. un 2018. gadā "Nodibinājums Māras loks" īsteno Latviskās dzīvesziņas skolu "Es esmu latvis", kuras ietvaros 2017. gadā norisinājās gadskārtas semināri un darbnīcas NVO namā Rīgā, bet 2018. gadā Saules gadskārtas svinamie laiki ir  klausāmi radio MERKURS visa gada garumā. Tiek izrunāti un izdziedāti visi  astoņi Saules gadskārtas svinamie laiki – METEŅI, PAVASARA  SAULGRIEŽI jeb LIELĀ DIENA, ŪSIŅI, VASARAS SAULSTĀVJI jeb JĀŅI,  JUMJI, RUDENS SAULGRIEŽI jeb APJUMĪBAS, MĀRTEŅI un ZIEMAS SAULSTĀVJI  jeb ZIEMASSVĒTKI. Tiek veidots arī radījums par DIEVAINĒM, kas ir veļu  daudzinājums veltīts senču piemiņai. Raidījuma cikls ir iecerēts, lai  iepazīstinātu ļaudis ar latviešu tautas kultūras svinamiem laikiem, kas  visi spoguļojas Saules laikriti un ir kultūras atspulgs tautā – ir  tautas garīgā dimensija. Šobrīd dzīvojam uzspiestā laika matricā- Mēness  ritā, kas ir tikai materiālās pasaules atspulgs...

Saules  gadskārtas Svinamos laikus, kā vienotu sistēmu, nemāca skolās. Par tiem  nerunā vai garāmejot piemin arī saziņas līdzekļos, jo esošaii sistēmai  ir traucējoši tas, ka esam saglabājuši SAVU Pasaules uzskatu un tā  sakrālo kodolu – DIEVU, LAIMU un MĀRU.  Tieši šī iemesla dēļ LATVIJAS  KULTŪRAS KANONĀ ir ietverti tikai JĀŅI (bet...JĀNIS kristītājs - jo  nepareizajā datumā) un tikai prasmes - maizes cepšana, koklēšana, aušana  utt., Tieši šī iemesla dēļ LATVIJAS NACIONĀLAIS KULTŪRAS CENTRS atsakās  Saules gadskārtas astoņus svinamos laikus, kas ir latviskā Dzīvesziņa  un ir  iekļauta Satversmes preambulā, ietvert NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS  MANTOJUMĀ...

Jāteic, ka turpmāk  viss ir atkarīgs no mums  pašiem... šajā nevienlīdzīgajā cīņā mums ir jāuzvar ar garaspēku un  katram, kas jūt sevi kā latvieti, neskatoties uz sistēmas pretestību, ir  jācenšas izprast savas tautas garamantas un, galvenais, ieaust šos  metus savas ikdienas dzīves ritumā. Tautas dziesma teic:

Pats Dieviņis man iedeva / Sav` jājamu kumeliņu.
Caur segliem Saule lēca,/Caur iemauktu Mēnestiņis,
Pavadiņas galiņā,/ Tur lec rīta Auseklītis.

RADIO MERKURS klausāms vidējos viļņos AM 1485 Khz
vai internetā: www.radiomerkurs.lv
Tālr. studijā 26891084
e-pasts: [email protected]

Dzīvesziņas skoliņu – ES ESMU LATVIS vada „Nodibinājuma Māras loks” dibinātāja Irēna Saprovska
Muzikālo daļu veido un vada – BRAMAŅI – Ramants un Daris Jansoni kopā ar folkloras kopas "Silavoti"dalībniekiem.
© marasloks.lv 2019
Noderīgi:

Atgriezties pie satura