Grāmata - marasloks.lv

VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU VISGARĀM JŪRAS MALU,
LAI NENĀCA SVEŠA SALNA ŠAI ZEMĒ ZIEDU TRAUKT!
Pāriet uz saturu
Irēnas Saprovskas grāmata
SAULES GADSKĀRTA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ

Irēnas  Saprovskas grāmata SAULES GADSKĀRTA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ ietver  aprakstus par Saules gada ritu, tā saikni ar lielajiem Visuma ritiem un  pielikumā ieskatu,proti, kā Mēness ritu senči pielietoja sadzīvē.  Grāmatas pielikumā ir grozāmais kalendārs, kas savieto Gregora kalendāra  datumus ar Saules gada ritu. Zemāk aicinām ielūkoties video materiālā, kas dos īsu skaidrojumu kā lasīt kalendāro apli.

Noteicošais  katras tautas pastāvēšanā ir bijis un būs kalendārs jeb laikritis, jo  tas izteic VIETU, LAIKU un TRADĪCIJU katrā konkrētā zemē. Dzīvojot pēc  tradīcijām, mēs dzīvojam saskaņā ar savu zemi, dabu un kultūru; tas ir  mitoloģiskais jeb cikliskais laiks - mūžīgais RITS. Veicot rituālus, mēs  savienojamies ar lielo Visuma ritu un atjaunojam pirmatnējo harmoniju.
Grāmatas autorei  šī grāmata seko latviskās dzīvesziņas apkopojumam  „Sapratne”, kur Saules gadskārtai bija atvēlēta vien neliela nodaļa,  tomēr laikritim tautas pastāvēšanā ir nepārvērtējama loma, tāpēc tapa  grāmata, kas ne vien skaidro Saules gadskārtas svinamo laiku jēgpilno  nozīmi un galvenos ritus, bet piedāvā iespēju katram jau šodien dzīvot  saskaņā ar mūžīgo Saules ritu, kas ir tautas dzīvības ceļš.

Grāmata  ir daļa no projekta „Saules gads latviskajā dzīvesziņā”, kas paredz par  iegūtajiem līdzekļiem rīkot gadskārtas svētes un seminārus, atjaunojot seno Saules gada ritu un iedzīvinot to mūsdienās.
Grāmatau šobrīd nevar iegādāties. Grāmata daļēji ir apkopota pārizdotajā grāmatā "Sapratne", kas pēc 2023. gada 2. decembra būs nopērkama lielākajos grāmatu galdos Latvijā.
© marasloks.lv 2019
Noderīgi:

Atgriezties pie satura