SAPRATNE - marasloks.lv

VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU VISGARĀM JŪRAS MALU,
LAI NENĀCA SVEŠA SALNA ŠAI ZEMĒ ZIEDU TRAUKT!
Pāriet uz saturu
Sapratne
ir latviskās dzīvesziņas izpratnes īss skaidrojums.
Izlasot šo, neesi kūtrs garā, pacel pūrlādes vāku, jo mūžu nodzīvot nav pļavu pārstaigāt.
Ar „Sapratni“ vien būs par maz, būs jāliek  „Sapratnei“ blakus gribēšana, varēšana, darīšana un lielā doma.
Bez tā „Sapratne” paliks nesaprasta un laime neies pa tavu taku.

Tikai tu esi savas laimes kalējs.
Esi kalējs un nebaidies – kal savu laimi ar latvisko, milzīgo pūrlādes saturu,
jo tur ir vairāk nekā divus tūkstošus gadu krāts pūrs –
tur ir desmit un vairāk  tūkstošus gadu krāts pūrs.
Tad iesim kopā, šo ieskatot par pirmo soli.
Sāc pirmo soli – otrais pats raisīsies!
© marasloks.lv 2019
Noderīgi:

Atgriezties pie satura