Rudenāji ievadīti! - Aktuāli - Aktuāli

Pāriet uz saturu

Rudenāji ievadīti!

Aktuāli
Publicēja ieeja Gadskārtas ·
Tags: JumjiMārasdienaLiniņusaimegadskārtuspēle
Rosīgi aizvadīta darbiem pilnā Jumja un Māras diena, kad tik daudz jāpaspēj - jāatrod īstais - rudzu lauks, atšķirot to no pārējām labībām, jāiesāk pļaujas darbus, vēl jānotver Jumi pēdējā labības kūlītī un darba cēliena noslēgumā arī jāiemācās lielo Māras klaipu izcept. Sviedri lija aumaļām un smiekli arī, kas visu grūtumu remdēja, bet jaunrudzu spēka maize stiprinājumu deva.

Un čaklākie nācēji varēja tikt arī pie pašu gatavota maizes dēlīša, sviesta naža un Jumja kūlīša. "Ko sēsi, to pļausi", katra paša rokās laime un izdošanās. Lai Jumis nes svētību ik sētā!

Paldies visiem, kas līdzēja tapt notikumam: Alīdai Pērkonei ar saimnieku par jautro aktierspēli, Ilzei Kļaviņai ar "Putniem" par skanīgo muzicēšanu, kā arī mietu maizes gatavošanu, Mārim Alksnim par gudro padomu koku amatu darbos un Margitai Porietei par labības zintīm, Ancei Bublei par maizes dāvinājumu un Aļģirdam Lukoševičam par attēlu krāšņumu!

Par atbalstu pateicība Valsts Kultūrkapitāla fondam un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam.

Jumalo!
Atgriezties pie satura