Dievaines - Aktuāli - Aktuāli

Pāriet uz saturu

Dievaines

Aktuāli
Publicēja ieeja radio ·
Tags: DzīvesziņasskolaDievainesVeļulaiks
2. oktobrī plkst. 18.00 radio MERKURS ēterā Dzīvesziņas skoliņas "Es esmu latvis" vēstījums par Veļu laiku jeb Dievainēm

Latviskais pasaules uzskats saista vienā veselumā divas pasaules - Šo sauli un Viņsauli, kas Veļu laikā starp Apjumībām un Mārteņiem satiekas. Laukus pārstaigā migas vāli, atveras veļu vārti un, kad lielākie rudens darbi padarīti, viesos pasērst nāk tuvie un mīļie no Tās saules.

Lūk, ko Roberts Mūks raksta par veļu laiku latviskajā dzīvesziņā: "Veļu  kults bija senlatviešu dzīves augstākais kāpinājums. Tas viņu ievadīja saskarē ar mirušajiem. Ar to ik gadus atjaunoja, stiprināja un uzturēja divu pasauļu sakaru. Mirušais. . . turpināja dzīvot citā veidā. . . tas visu dzird, redz, saprot, zina un var darīt to, ko dzīvie nespēj. Šādā nozīmē var teikt: velis kā cilvēka tēls, t.i., viņa īstā būtība, viņsaulē ir dzīvāks par dzīvajiem. Cilvēks bez sava veļa, resp., cilvēks, kurā iztēles spēks ir izplēnējis vai gandrīz pilnīgi izzudis (kā tas ir modernā tehnoloģiski orientētā pasaules pilsoņa gadījumā), nav nekas daudz vairāk par sagremotu barības vielu konglomerātu, automāts, kura dzīvi nosaka griba pakļaut dabu racionālā prāta iegribām . .Pēc dzenbudisma mācības visu nelaimju cēlonis ir delūzija, pārliecība, ka cilvēks var izolēties no visas pārējās pasaules, ignorējot psihiskā faktora klātieni visā esošajā, ieskaitot racionālo imperiālistisko prātu. Senlatvietim šādas delūzijas nav, tādēļ var teikt, ka viņš praktizē dzen dabiski, neatsaucoties uz importētām A gudrībā. Bet, iespējams, tas ir tikai tāpēc, ka viņš var spontāni un bez sevišķas piepūles pāriet no apziņas egocentriskās bāzes uz poētisko bāzi. Budismā to dēvē par satori; stāvoklis, kurā garīgais un materiālais, viņsaulīgais un šaisaulīgais savstarpēji mijiedarbojas un papildinās.("Ceļā uz Rietumu nirvānu - caur Latviju", 105.,106.lpp)

Pārraide klausāma:
RADIO MERKURS vidējos viļņos AM 1485 Khz
vai internetā: www.radiomerkurs.lv
Tālr. studijā 26891084
e-pasts: [email protected]Atgriezties pie satura