Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Īsi par

 

Esat laipni aicināti latvju sētā! 

 

 

 

 

 

 

Šeit Jūs varēsiet iepazīties ar latviešu tautas  garīgās kultūras apcirkņiem ar Dzīvesziņu. Saules gada rits jeb Saules laikritis = kultūras atspulgs tautā. Dzīvojot pēc sava rita būsim liela tauta citu tautu vidū. Dzīvei jābūt kā rituālam un rituālam kā dzīvei. Par bagātu sevi var dēvēt tauta, kura ir saglabājusi savu Dzīvesziņu un piekopj, un nes nākotnē senču atstāto garīgo jeb nemateriālo kultūras mantojumu. Dievs tautu lietišķā dzīvē ir augstākā labuma ideāls un tikumu mērogs. Kāds tautai šķietās Dievs, tādi tautai tikumi un kultūra. Senā Dzīvesziņa izpausmi gūst caur folkloru, seno amatu prasmēm, tradīcijām un senajām ieražām, kā arī cilvēka mūža godu un Saules gadskārtas astoņu svinamo laku svinībām. Tā, Dainās ietvertais Pasaules uzskats var saglabāties un krāšņi izpausties arī mūsdienās. Dievājs ir katrs latvietis, kas savā sirdī jūt mīlestību pret šo zemi, tās ļaudīm, valodu, vēsturi un tautas tikumiem. Un tomēr jāteic, ka tautas garamantas ir tās tradicionālās kultūras pamatos liktas. Tautas Pasaules uzskatu nodalot no tradicionālās kultūras, esam pieļāvuši lielu kļūdu. Šodien redzam, ka reliģijas savstarpēji karo un neveicina saskaņu pasaulē. Ir jāiet kultūras ceļš, jo tikai tas ved uz saskaņu tautā un pasaulē.

 

Rainis: "Dibināt kultūras misionāru biedrību.

Lai misija neuzspiež kristīgas ticības tautām, kurām pašām ticības varbūt augstākas.

Lai neuzspiež kapitālismu un viņa tehnisko kultūru un garīgo mežonību.

Lai nes tikai zinātni un garīgo kultūru, kādu prasa tai tautas: medicīnu, higiēnu, poēziju, mūziku."

(KR 24,681.)

 

 

Rainis: "..mēs vēl par maz saprotam mūsu tautas dziesmu:

mūsu laime tikai, ka mēs viņai stāvam vēl tuvu, tuvāk nekā citas Eiropas tautas savām dziesmām."

(KR 17,67).

 

 

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker