Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Valdis Šteins "Maldugunis"

Dr. Valdis Šteins

Maldugunis un Pasaules iekarošanas Megaprojekti

  

      Katram cilvēkam dzīvē vajadzīgi orientieri. Var teikt, ka cilvēks piedzimst jau ar savu ģenētisko Dieva doto potenciālu, ar savu Darmu, bet tā var realizēties un nerealizēties. Bērnam augot, viņa vecāki, bērnudārzs, skola, ģeogrāfiskā un sociālā vide, dažādie dzīvesveidi, dažādas ideoloģijas un reliģijas izliek orientierus.

Orientieri tiek izlikti prātam – tie sekmē jūsu PASAULES UZSKATA VEIDOŠANOS, tiek izlikti dvēselei – jūsu dzīvesziņas, dzīvesveida un ticības veidošanai. Orientieri patiešām ir nepieciešami, gan cilvēka prātam, gan garam, gan dvēselei, bet kā atšķirt orientierus – patiesos no neīstajiem? Neīstie orientieri ir kā mirdzošas maldugunis, to gaisma ir tikpat „silta” kā Mēness gaisma. Tie ir kā iedegti purva spīguļi, kuri aicina muklājā aizvien dziļāk un dziļāk, un, jo dziļāk tur iebrien, jo grūtāk tikt no tā ārā. Var likt upei tecēt pa citu gultni, bet izmainīt izveidojušos pasauluzskatu ir ļoti grūti.

Īstie orientieri staro kā patiesi ugunskuri – tie silda kā Saule, tie aicina jūs, aicina uz Patiesības zemi. Tie aicina ārā no muklainās Aizspogulijas. Pasionārie cilvēki ir tie īstie Gaismas cilvēki, kuri var jūs aizvest turp – uz Patiesības zemi. Pasionārie cilvēki paši deg kā karstas lāpas, kas aicina sekot, bet, tā kā viņi skrien laika ratam pa priekšu, tad bieži vien viņus neviens nemaz neuzklausa, pat nepamana, un tikai pēc gadiem, pat gadsimtiem sāk viņus izprast un cildināt. Šajā ziņā šodien situācija ir vēl ļaunāka, jo uz pjedestāla uzstumts Viedoklis, bet Viedoklis ir muļķa gudrība, kurai pietrūkst zināšanas. Tas, ka kādam ir Viedoklis, tas ir labi, bet tas ir jāpatur sevī kā noslēpums. Tiklīdz kāds to sāk propagandēt – atklāti skandināt, tas pārvēršas ļaunumā, jo, uz tiem pamatojoties, tiek pieņemti nepareizi lēmumi, kuri ieved „Greizo spoguļu karaļvalstī”.

Visu šo teikto ļoti labi zina arī Maldugunis uzturošie, Augstie priesteri, un, izmantojot visdažādākās reliģijas, pūļa demokrātiskās manipulācijas līdzekļus, tendenciozu, faktiski pasūtījuma mākslu un literatūru, ar lielu rūpību izliek šos savus viltus orientierus. Viedokļi arī ir šie viltus orientieri –maldugunis. Dzīvojot Aizspogulijas Greizo spoguļu valstībā, viltus Pasaulē – Nesaulē, jūs nekad nevarēsiet realizēt savu Dieva dāvāto ģenētisko potenciālu, vadīties pēc savas Darmas, bet būsiet viegli garīgi sagūstāmi un vadāmi.

Caur pasauluzskatu tiek vadīta cilvēce, tautas un atsevišķi cilvēki. Pieņemot vienu vai otru pasauluzskatu, jūs it kā iekāpjat kuģī, kur esat tikai pasažieris, bet tāds pasažieris, kurš nezina, uz kādu ostu kuģis dodas. Tāpēc ir kapteinis un tāpēc ir Augstie priesteri-komisāri, kuri zīmē tās ceļa kartes ar Malduguņu bākām.

Maldugunis spīd gan vēstures laukā, gan ideoloģijās, gan ģeogrāfiskajā, gan sociālajā vidē. Pētot vēsturi, it sevišķi vēsturi šodienā, man nācās saskarties ar dažādiem lietu, parādību, notikumu, personu, izdomātu personāliju traktējumiem, interpretējumiem, aprakstiem, dažkārt diametrāli pretējiem vērtējumiem. Lai izliktu Malduguņu tīklu, pie tā strādā veselas „think tank” fabrikas – iesauktas Domātavas, bet faktiski tās ir Zombētavas, projekti top lielāki un mazāki. Valdības piešķir milzu līdzekļus Melu fabrikām un pasūtījuma vēsturniekiem-ideologiem un žurnālistiem-propagandistiem. Pasaulē un Latvijā gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie tiek mācīti no Viltus vēstures mācību grāmatām. Skolas pārvērstas par Debilizācijas „fabriku konveijeriem” un Malduguņu bākām. Pasaulē no jauna tiek iedzīvināti it kā ar sūnu apaugušie vecie megaprojekti un tiek ieslēgtas jaunas Maldugunis.  

Tā tas bija pirms tūkstošiem gadu, tā tas notiek šodien. Kaut vai pavērojiet arābu valstu „palmu revolūcijas” (Sīrijā, Lībijā, Tunisā, Ēģiptē) un citas revolūcijas, vai arī konkrētus „sīkus” projektus, kā „Pareksa un Citadeles projekts” Latvijā, vai „Pensionāru iznīcināšanas projekts” Eiropā. Visi lielākie Pasaules mēroga vai vismaz virsvalstu mēroga projekti ir saistīti ar pašu galveno – pasauluzskata maiņu, visas Dzīvesziņas maiņu, Pasaules iekarošanu un Pasaules kundzības izveidošanu.

Lielāki un mazāki projekti bija pagātnē un arī šobrīd realizējas lielā vairumā, bet tādus projektus, kuri jau skar visu cilvēci, esmu nosaucis par Megaprojektiem. Šobrīd esmu jau papildinājis iepriekš publicēto megaprojektu skaitu. Šie mūsu civilizācijas iznīcināšanas megaprojekti iesākās ar Mongoloīdās, Negroīdās un Ādamiešu rases iebrukumu no Āfrikas uz Āziju un Eiropu, tikai jāņem vērā, ka arī Āfrikas ziemeļu piekrastes apgabalus apdzīvoja Āriešu rases tautas. Ļoti maz izpētīta ir Negro-melanēzijas rases parādīšanās šodienas Rietumeiropā, jo tā tur, kā saka, „pa vidam” dzīvoja kopā ar āriešiem un neandertāliešiem, tāpat kā Āzijā sinantropi un hobiti „sadzīvoja” nesajaucoties ar āriešiem pirms mongoloīdu un negroīdu ierašanās. Šodienas Ukrainas dienvidos un Krimas (Daures) pussalā mūsu latviešu tiešie senči gan bija neandertāliešus iznīcinājuši un tādejādi ar viņiem nesajaucās, kā tas notika Rietumeiropā, kur sajaucās ne tikai Rases, bet pat cilvēku sugas. Mēs Centrāleiropieši esam pavisam citā antropoģenētiskā grupā kā Rietumeiropieši un Austrumeiropieši. Visi šie projekti – no pirmā līdz šodienas pēdējam – ir domāti Āriešu civilizācijas iznīcināšanai, svešzemju Matrices uzspiešanai, paverdzināšanai.

PIRMAIS MEGAPROJEKTS ir „Lielais Baltās – Dzeltenās Rases karš”, kurš notika pirms 7524 gadiem. Toreiz ārieši uzvarēja mongoloīdus, bet apmēram ap 3000.gadu p.m.ē., jau otrajā karā – to zaudēja. Tas bija sinezīdu (galvenokārt Hanu – Ķīniešu) un Mongoloīdo tautu megaprojekts, kurš bija galvenokārt vērsts uz mūsu Āriešu rases atzaru – Tohāru-āriešu tautu saimi, bet skāra arī Sindo-āriešus. Tur, kur tagad ir Lielais Ķīnas līdzenums, vēl mūsu radniecīgās tautas di, dinlini, vusuni, juedži jeb rouži audzēja zīda kāpurus un daudzas citas lietas, kuras no viņiem pēc Lielā kara pārņēma iekarotāji jaunatnākušās mongoloīdās sino-tautas un vēlāk nodēvēja par „ķīniešu izgudrojumiem”. Baltu-āriešu, Tohāru-āriešu un Sindo-āriešu tirdzniecības ceļi pastāvēja no Klusā okeāna un Indijas okeāna līdz Atlantijas okeānam, kur Babilona, Kiša, Lagaša, Uruka, Ūra un citas pilsētas Divupē (Mezopotāmijā) bija tikai tranzītpieturas starp Sindo-āriešiem un Baltiem-āriešiem. Vienmēr jāatceras, ka Divupes Hasunas, Samarras, Halafas un Ubaīdu kultūras bija tīras āriešu kultūras, bet Urūkas un Dzemdet-Nasras (Jemdet Nasr) vairs tikai daļēji āriešu senkultūras (no 7000.-2900/2700.gadam p.m.ē.), kuras jau „nomainīja” ādamiešu šumeru kultūra. Eridu augsti attīstītā pilsētvalsts pastāvēja 2500 gadus pirms pirmā ādamieša ierašanās. Tās uzplaukums jau vērojams 5300.gadā p.m.ē. Vai arī otra slavenā ziemeļu artērija – Zīda ceļš gāja caur Heksi (Gansu) koridoru tagadējā ZA Ķīnā. Tie bija āriešu tirdzniecības ceļi un arī tohāru-āriešu apdzīvotās zemes, kuras pēc tam viņiem varmācīgi atņēma, līdz beidzot galvenais Zīda ceļš piederēja radanītiem (ivritā-Radhani). Pēdējie kopā ar rosiem (vikingiem) iekaroja arī baltu-āriešu Dzintara ceļus, kurus pēc tam pārdēvēja par ceļu „No varjagiem uz grieķiem”. Kaut gan oficiāli tiek godāts par „Dzintara ceļu”, tas kļuva par vergu ceļu. Āriešu rases Zelta laikmets beidzās līdz ar zaudējumiem sino tautām austrumos un ādamiešu tautām Vidējos austrumos, kuri notika ap 2900-2700. gadu p.m.ē. Tas laiks arī iezīmē Otrā megaprojekta realizācijas uzsākšanās laiku.

Pirms pievēršamies šiem lielajiem iekarošanas projektiem, mums jāiegaumē ārkārtīgi svarīga lieta, ka Ādama rasei un Āriešu rasei nav nekādas ģenētiskas saistības, viss, kas saistās ar jūdeo-hristiešu Bībeli un citiem viņu rakstiem Tanaku, Talmudu, viss attiecas uz Ādama rasi un viņu civilizāciju, āriešu civilizācijai ar to nav nekāda sakara, izņemot to, ka viņi to grib mums uzspiest kā mūsu „dziesmu grāmatu”.

OTRO MEGAPROJEKTU es nosaucu triju tajā laikā svarīgu personu vārdos – „Kaina, Ādama (Adnana) un viņu sievu Ievas un  Lilit megaprojekts”. Tie ir gan mītiski, gan reāli vēsturiski cilvēki. Ādama dzimšanas laiks tiek ļoti dažādi datēts un nevajadzētu sajaukt mitoloģisko tēlu un mitoloģiskajā Bībelē minētos gadu skaitļus ar patiesajiem gadu skaitļiem, kad šie cilvēki dzīvoja kā reālas bioloģiskas būtnes. Šīs reālās būtnes arī priesteri izmantoja par mitoloģiskajiem tēliem. Reālais karavadonis Ādams dzimis 2550.g. p.m.ē. Citi vārdi Ādamam: Adnans, Āmuns, Akmons, Amen (kā Saules dievs), Utu, Apkal un vēl daudzi citi. Ādama tēvs bija Alulim-Enke (Ummas valdnieks Divupē), māte Ištarana, vectēvs Liang-Kinge-Dudu II (viņš bija Dilmunas, tagadējās Bahreinas, augstais priesteris), bet viņa vecmāte bija Damgalnunana no Sindijas (Indijas), vecvectēvam vārds bija Enkiašiku-Enohs. Ādama laikā Arābijas pussalas dienvidu puse un daļa no Vidējiem Austrumiem jau bija „ādamiešu” iekarota. Ādama tēvs jau bija Ummas valdnieks, kura bija viena no pilsētvalstīm Divupē. Pēc manas izpētes datiem, nomadu „ādamieši” bija ieradušies, faktiski sāka iekarot šo teritoriju ap 2900.-2700. gadu p.m.ē. un, varmācīgi asimilējot vietsēžus āriešus, radīja šumeru demosu ar visiem pazīstamo šumeru un vēlāk akkadiešu kultūru. Tā jau bija zemākas pakāpes kultūra, salīdzinot ar iepriekšējo āriešu kultūru Divupē un „Auglīgajā pusmēnesī”, kā sauca plašo areālu no Vidusjūras piekrastes Tuvajos Austrumos līdz Divupei un Elamai ieskaitot.Ādamiešu” pašu dzimtene ir šodienas Mauritānija, Kamerūnas un Etiopijas reģions. Tajos senajos laikos visus Vidējos un Tuvos Austrumus apdzīvoja baltās rases baltu-āriešu civilizācijas tautas.

TREŠAIS MEGAPROJEKTS bija Noass (Noja, ivritā – Noah) un Dēli”. Mītisks un reāls tēls. Noass tiek uzskatīts kā desmitais Ādama pēctecis, lai gan viņa tēvs Lamehs jau bija bijis projām 13 mēnešus, kad Noass piedzima. Noasa „oficiālais” dzimšanas gads ir 2704. gads p.m.ē. It kā pat pirms Ādama, kas liecina par šurumburumu viņu leģendu konstruēšanā. Noass bija barku un laivu būvnieks, kā arī vīnkopis Divupē. Lai kā tas arī būtu-nebūtu bijis, viņam bija četri dēli: Šems, Hams, Jefets un Škēfs (Skeafs). Dažkārt pētnieku darbos tiek minēti Arks un Kenans, bet jelkādi dati par viņiem netiek izpausti. Starp trijiem pirmajiem dēliem iekarošanas nolūkos tika iedalīta ādamiešiem zināmā Pasaule: Šemam ar dēliem – Āzija, Hamam ar dēliem – Āfrika un Jafetam (pēc izrunas – Jefetam) ar dēliem – Eiropa, bet Škēfa pēcteči vēlākos laikos parādījās Rietumeiropā (pat Anglijas karalienes ciltskokā). Pasaules daļu dotie nosaukumi ir viņu nominēti. Likteņa ironija, varbūt arī tīšām, Jefetam sievu sauca par Āziju, bet iekarošanai tika iedota Eiropa, bet Hamam sievu sauca par Ēģipti, bet lika iekarot daudz plašākas teritorijas Tuvajos Austrumos, Āfrikā un pat Dienvideiropā. Visu četru dēli un pēc tam viņu mazdēli un nākošie pēcnācēji iekaroja milzu baltu-āriešu, sindo-āriešu un irāņu-āriešu, nuristāņu-āriešu un dardu āriešu, pat tohāru-āriešu zemes, pārvēršot par savām pārvaldāmām un tirgošanās (gešeft un andel) teritorijām, radot jaunas tautas vai esošām dodot savus nosaukumus. Šo tautu „jaunradi” zinātnieki sauc par kainizāciju, šemitizāciju, jefetizāiju un hamitizāciju. Dotā projekta ietvaros ap 2500. gadu p.m.ē. notika arī visu Rietumeiropas Āriešu rases Tautu – mūsu tiešo radinieku – Rietumbaltu Tautu vīriešu 100% iznīcināšana. Dzīvas tika atstātas tikai sievietes fertīlā vecumā, lai iebrucēji varētu dzemdināt jaunas varmācīgi asimilētas (mongrelization) Tautas.

CETURTAIS MEGAPROJEKTS bija „Abra-hams un viņa dzimta”. Ābrams (Ibrahims) – mītisks un reāls tēls. Ābrams kļuva par Abra-hamu jeb Ābramu- visu tautu tēvu pēc lielās iekarošanas Projekts aptvēra plašas zemes Tuvajos un Vidējos Austrumos. Ābrams dzimis 1813. gadā p.m.ē., domājams, ivru [hebrew - hebru] ģimenē, nodzīvojis 175 gadus (pēc Toras) un miris 1638. p.m.ē. Ivru tauta toreiz dzīvoja Ūras pilsētā Babilonijā. Viņa karaspēks iekaroja praktiski visu Arābijas pussalu un Levanti (Tuvos Austrumus). Viņa vadībā uzcēla arī pirmo Kaabu Mekā.

PIEKTAIS MEGAPROJEKTS bija „Zaratuštras (zoroastriešu) megaprojekts”, kurš skāra galvenokārt irāņu-āriešu un daļēji nuristāņu-āriešu tautas. Galvenais garīgais darbs ir „Avesta”, kurā mēs varam atrast daudz ko „aizlienētu” no āriešu civilizācijas. Tas ir laiks, kad sevišķi attīstījās Magu institūcija, kuru viņi arī ir aizņēmušies no āriešiem. Tās – priesteru-magu –   saknes meklējamas ap 7. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. 

SESTAIS MEGPROJEKTS ir „Moše un brālis Ārons” (publicēts žurnālā  “Zintnieks” Nr.344-347). Dotais projekts aptvēra atkārtotu Tuvo Austrumu centrālās daļas – Kanaānas – iekarošanu. Darbības laiks aptuveni 1340.–1200.g.p.m.ē. Jūdaismā parādās viens dievs – Jāve, bet viņu svētajos rakstos to skaits, kā pats esmu saskaitījis, sasniedz vismaz septiņus. Viņi paši saka, ka vienkārši dievs ir viens, tikai viņam ir daudz vārdu. Bet tos citus vārdus mēs varam atrast šemītu-hamītu dievestībā kā atsevišķas dievības.

 (Dotā projekta aprakstu publicēšu atkārtoti, jo savākti daudzi jauni dokumenti!).

SEPTĪTAIS MEGAPROJEKTS – „Budas (budisma) megaprojekts”. Unikāls nevardarbīgās pakļaušanas – caur ticību – projekts. Budisms izrādījās ļoti dzīvotspējīgs Tautu pārvaldības projekts. Piemēram, asiņainais Ašoks Sindijā (Indijā) pēc paveiktā genocīda paziņoja, ka tagad dzīvi palikušie lai tic Nirvānai un citām budisma doktrīnām un koncepcijām. Katrā templī ievietoja desmitiem Budas statuju, lai tās demokrātiski būtu pieejamas katram Budas pielūdzējam. Monarhiem un vēlētiem karaļiem-prezidentiem budisms izrādījās ļoti pateicīga reliģija, ar kuru ļoti ērti un viegli ir turēt Tautu paklausībā un pazemībā..

ASTOTAIS MEGAPROJEKTS ir „Allaha-Muhameda megaprojekts”, sākts realizēt 7.gs. jau mūsu ērā. Daudzi reliģiju pētnieki to uzskata par Romas Katoļu jeb „Vatikāna” projektu, bet balstoties mana paša pētījumos, man, vismaz pagaidām, tā kā būtu grūti piekrist. Šemītu-hamītu Tautām ir ļoti spēcīgi izstrādāta sava Dievestība Dievību sistēma. Dažām centrālo vietu ieņem El jeb Al – viens dievs, jeb daudzskaitlī – El-ohim jeb Al-lah. Citām Ādamiešu rases Tautām centrālo vietu ieņem Baāls, dažām Vērsis, dažām Vilks, citām Pūķis, vēl citām Saule kā Augstākā Dievība, kuru viņi sauc par Amen jeb Amon-Ra. Pēdējais it spilgti redzams hamītu-ēģiptiešu panteonā. Saules Dievu Amen jūdeo-hristieši un musulmaņi piesauc katra sprediķa, un vai bezmaz katra teikuma galā - Āmen! Āmen! Āmen! Tik dziļas saknes tas ir ielaidis.

DEVĪTAIS MEGAPROJEKTS: „Desmit cilšu Diasporas megaprojekts”. Dotais megaprojekts jau aptvēra Eiropas, Āzijas un Āfrikas ziemeļu puses (turpat vai līdz ekvatoram) iekarošanu un asimilēšanu. Darbības laiks reģionāli ir ļoti dažāds – Tuvajos Austrumos un Mazāzijas pussalā sākot no 8. gadsimta p.m.ē., Balkānu pussalā – sākot no 300.g. p.m.ē., Centrāleiropā un daļēji Austrumeiropas rietumu pusē (Vidu zeme, Prūsija, Jatvingija u.c.) – sākot ar 1098. gadu (Ziemeļu Krusta karu) mūsu ērā. Tātad šī projekta darbība bija ietverta no 8. gadsimta p.m.ē līdz pat 11.-13.gs. m.ē.

 

DESMITAIS MEGAPROJEKTS: „Jaunās Mesijas Valstības megaprojekts” (Christendom megaproject) jeb „Esēnu – Heroda – Ješua – Flāvija –Aleksandrus megaprojekts”. Pēc maniem pētījumiem, Hristus ir gan mītisks, gan reāls tēls. Hristus (grieķu val.) jeb Mesija (ivritā - Moshiach, angļu val.- Messiah) ir segvārds iesvaidītam, ieziestam, ieeļļotam, Dieva sūtītam cilvēces Glābējam. Tikai neviens nekur nesaka, no kā cilvēce ir jāglābj (jūdi gaidīja Mesiju, kurš atnāks kā karavadonis un glābs viņus no romiešu okupācijas, bet, beidzoties romiešu okupācijai, vēl arvien tiek gaidīts Mesija). Mesiānisms ir sens jūdaistu koncepts, kurš ieguva jaunu elpu. Tas bija jūdaistu Esēnu mūku – „Gaismas dēlu”, Heroda dinastijas un Jūdejas-Galilejas priesteru, Publikus (Publicus – nodokļu ievācēju virsvadītāju) Aleksandrus dinastijas lielais ellenizētais (hellenizētais) projekts un Romas imperatoru Flāviju dinastijas pacifistiskais projekts. Šo projektu tālāk pārņēma un pilnveidoja Romas imperators Konstantīns I un Licīnijs I (Licinius I jeb latīniski  Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus). Tas bija visas Pasaules iekarošanas un paverdzināšanas  jūdeo-hristianizācijas jeb Mesiānisma megaprojekts. Šo megaprojektu es nosaucu pieminēto piecu autoru grupu un galveno izpildītāju vārdos. Viņu loma, protams, bija ļoti dažāda. Tuvāk par šo projektu skat. rakstu – „Jaunās Mesijas Valstības megaprojekts”.

VIENPADSMITAIS MEGAPROJEKTS: „Lucifera Vispasaules baznīca”. Lai arī Lucifera doktrīnu hristietībā jau ieviesa Flāviju dinastija, tas tomēr palika hristietības, it sevišķi jezuītu, ietvaros. Bet, iestājoties Leviatāna ērai 17.gs., tas ieguva pavisam citu skanējumu. Dotais megaprojekts arī aptver visu Pasauli ar mērķi Ābrama (Ābrahama) reliģijas (hristietību, jūdaismu un islamu), Babilonijas, Ēģiptes un citas šemītu-hamītu-jefetītu reliģijas sapulcināt zem viena Jumta. Tautu dabiskai dzīvesziņai un etniskajām reliģijām, protams, nav vietas zem šīs Ādamiešu Rases Jumta. Tās ir vienkārši piesmejamas un apkarojamas.

Kā atsevišķs Megaprojekts, bet pēc būtības tuvu stāvošs Jaunās Mesijas Valstības megaprojektam, pastāv pavisam cits – Pasaules iekarošanas megaprojekts, kurš saucas ”Lielie ģeogrāfiskie atklājumi”. Tie nebija nekādi atklājumi, tas bija dažādu rasu tautu iekarošanas un genocīda megaprojekts (tuvāk lasiet manu rakstu „Mīts par Lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem”, Zintnieks #357-360).

DIVPADSMITAIS Pasaules jaunās Kārtības megaprojekts”. Šobrīd mēs paši esam aculiecinieki jaunā megaprojekta darbībai. Tas ietver sevī Āriešu rases iznīcināšanas apakšprojektu un aptver ļoti plašu speciālo projektu spektru, kurus varam apvienot trijos lielos blokos – apakšprojektos: Pasaules De-populācija, Pasaules Debilizācija (ietver de-racionalizāciju, liberastiju, duālo izglītību utt.) un Pasaules De-industralizācija (ietver lokālās ražošanas likvidāciju ar oligopolijas izveidošanu, pauperizāciju, vergu un bomžu kārtu veidošanu). Doto megaprojektu varam arī nosaukt par trīs DDD projektu, kurš vērsts pret mums. Atbilstoši projektam, Pasaule tiek pārvērsta vienu vienotu totalitāru valstisku korporāciju, katra Zeme tiek, un lielākā daļa jau ir, pārvērsta valstskorprācijā, kuru kontrolē un vada Globālā Elite.

Skatot šos Megaprojektus, ir jāņem vērā viens ļoti svarīgs apstāklis gan laika ziņā: no Ādama un viņa senčiem līdz Muhamedam, gan ģeotelpas ziņā – no Ēģiptes/Lībijas/Etiopijas rietumos līdz Šumerai/Elāmai/Medai austrumos un no Feniķijas ziemeļos līdz Omānai/Jemenai dienvidos mēs atradīsimies semītu un hamītu ģeopolitiskajā laukā, tikai reizumis sadursimies ar baltu-āriešu civilizāciju vai tās reliktiem. Minētie Megaprojekti pamatā realizējās plašā ģeopolitiskajā telpā, bet daži no tiem, kā, piemēram, „Noasa projekts” un daļēji ”10 cilšu Diasporas projekts” realizējās pēc pirmajiem projektiem atlikušajā baltu-āriešu civilizācijas ģeotelpā jeb Lielajā Eiropā.

Protams, informācijas deficīts ir milzīgs. Daļēji tā vienkārši ir iznīcināta, daļēji tā tiek rūpīgi slēpta. Lai kā tas arī būtu vai nebūtu, es pacentīšos jūs iepazīstināt ar saviem pētījumiem, pareizāk sakot, pētījumu starprezultātiem. Es pārliecinājos, ka pētīt var bezgalīgi un nekad tā arī neatrast galīgo atbildi, bet ik pa brīdim vajag pielikt kādu punktu un tikai tad iet atkal tālāk. Tas, ar ko es jūs iepazīstināšu, būtu uzskatāms par manu pētījumu atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem Maldugunīm pārpildītajā laukā, kura nekādā gadījumā nav neapstrīdams dogmāts vai absolūtā patiesība –- tie ir pētījumu rezultāti, kuri laika gaitā atkal un atkal var precizēties. Tās nav arī manas Atklāsmes, bet tikai mani kartogrāfiskie, bibliogrāfiskie, metodoloģiskie pētījumi ar secinājumiem.

VISI šie Megaprojekti ir vērsti uz Āriešu rases Tautu, t.sk. Latviešu Tautas, iznīcināšanu un paverdzināšanu. Visiem tiem ir viens Mērķis – padarīt mūs par fiziskiem, garīgiem, merkantiliem un juridiskiem vergiem. Atbilstoši pēdējam – Pasaules Jaunās Kārtības megaprojektam, Skolas gatavo bērnus – ne jau cilvēka cienīgai dzīvei, bet starpvalstu darba vergu tirgum. Dzīvs cilvēks ir aizstāts ar Identifikācijas numuru datora Reģistrā. Birokrātiskā Kontrole šobrīd jau pārņem Apziņas kontroli. Cilvēki tiek saukti par Resursiem un Cilvēkkapitālu, bet Kultūra tiek saukta par Kultūrkapitālu, valstis pārvērtas par Korporācijām. Latvijas Republika ir pārvērsta par Vācijā reģistrētu korporāciju: „Latvijas Republikas Saeima” – D-U-N-S@ Nr. 6818З1796 Slc 91з1, atbildīgā реrsопа Solvita ĀЬоltiņa. Rеģistrēts upik.de.,,Bisnode D&B Deutshland''. Robert-Bosch, Strabe tL, 6429З Darmstadt.

 Bet mēs gribam būt brīveri jeb brīvnieki, nevis Sistēmas-Valstskorporācijas vergi, mēs gribam dzīvot brīvu dzīvi, nevis svešā Matricē.

 

Dr. Valdis Šteins

Garīgais Ceļvedis


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker