Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Valdis Šteins "Pār-būves "Troksnis""

Dr. Valdis Šteins

Pār-būves „Troksnis”

Mēs skrienam uz darbu, no darba, uz veikalu, no tā uz mājām, mēs ķeram laiku, mēs neelpojam, bet kampjam gaisu.

Sāksim ar apstāšanos un pacelsim galvu – mēs ieraudzīsim, ka esam vāveres ritenī, kurā maļam miltus svešiem Kungiem. Padomāsim – kāpēc skrienam, kas mēs esam, kas ar mums un ap mums notiek. Apstāsimies Klusumā, un tad pamazām pavērsim logu uz Pasauli no mūsu vāveres riteņa, kurā esam varmācīgi iebāzti.

Mēs dzirdam tikai Troksni. Bet ieklausīsimies Troksnī, kura stiprums palielinās, jo platāks veras logs. Saprast Troksni ir grūti, tāpēc mēģināsim atšķirt un izšķirt skaņas. Jo logs veras plašāks, jo Troksnis ir lielāks. Kāpēc neskan putnu balsis, kāpēc Tauta nedzied, bet vaid? Troksnis tuvojas un tuvojas. Tas mums uzbrūk kā brāzmains viesulis ar stindzinošu dvašu.

Pirmais, ko mēs sākam izprast no Trokšņa, ir komandas: „stāvi”, „pie kājas” -neraksti, nedomā, neroc, necel, nebūvē, stāvi uz vietas! Mēs - Valsts – Sistēma – tavā vietā domāsim! Katra otrā komanda ir „maksā”, un atkal „maksā”. Kā sprāgstoša granāta skan - re, kur „ienaidnieks” – „fas” –  jeb rej uz austrumiem, uz dienvidiem, uz Miglu, uz Mēnesi – uz to, uz kuru Kunga Dresētājs nokomandēs. Bet pats galvenais -  stučī” par to, kurš kaut ko dara, „stučī” par to, kas neko nedara, „ stučī” par to, kurš domā, stučī par to, kurš klausās Radioraidījumus no brīvcilvēku planētas Merkurs! Komandu starplaikos sāk skanēt sēru mūzika par kādreiz pašas Sistēmas marksistu-ļeņinistu-staļinistu noziedznieku nogalinātajiem un izsūtītajiem tautiešiem. Starp sēru akordiem izskan Jaunie ļeņinistu-liberālistu lozungi – Lai dzīvo 1. maijs! Lai dzīvo Pasaules Miera Revolūcija! Lai dzīvo vēlētais karalis – mūsu prezidents!  Lai dzīvo jaunā kolektīvā dzimtene – Padomju Sociālistiskā Eiropas Savienība, lai dzīvo mūsu vadonis - biedrs Šarikovs, un ilgu mūžu Šekeļa kungam! Troksnī dzirdami aizvien jauni solījumi no atjauninātās – tagad jau pārbūvētās, daudzpartiju jeb septiņgalvainās partijas programmas: Godam sagaidīsim Lielās Revolūcijas 100.gadskārtu, Mūsu mērķis – nākamās latviešu paaudzes Īrijā, Britānijā un citos Impērijas nostūros dzīvos cerībā, ka viņu nākamās paaudzes dzīvos komunismā, t.i. - brīvi no tautiskiem un patriotiskiem aizspriedumiem, brīvi no rūpēm par savu viensētu un savas gotiņas izslaukšanu, brīvi no Dainām un smagās Tikumības un Paražu nastas. Katrs otrais lozungs atkārtojas viens un tas pats - Lai dzīvo Pasaules Miera Revolūcija un vienota Pasauliešu Tauta!

Pēc politiskā Troksņa  solījumiem un komandām atkal seko sēru Troksnis.

Aiz loga ir iesākusies Behemota ēra. PSRS impērijā tā iesākās kā Pere-stroika jeb Pār-būve, citur - kā Pasaules Jaunā kārtība. Tas nozīmēja, ka iesācies komunistiski-fašistiskās, feodālas diktatūras laikmets... Behemota soļi dun kā lielgabalu kanonāde. Tie samin katru jauno asnu, katru dzīvībiņu, kura pagadās zem tā dzelžaini smagās kājas. Viņam, protams, svešs ir viss cilvēcīgais – Viņš taču ir Behemots! Troksnis nāk arī no pere-stroikas āmura, kurš sit pa cilvēka likteņiem, un asiņainā sirpja kaucieniem, jo griež taču dzīvo Tautas Miesu.

Bet saņemsim drosmi un ienirsim Troksnī. Tikai uzmanieties, lai jūs uzreiz nenotriec kāds, ar kaucošām sirēnām skrienošs, Dedzinātāja spēkrats. Skatāmies - ko mēs ieraugām, iekāpjot tajā Pasaulē, kura ir aiz loga – viss ačgārni. Nevis ierēdņi kalpo Tautai, bet Tauta vergo ierēdņiem, nevis Tauta strādā savas ģimenes labklājībai, bet vergo kolonizatoriem, kuri pārsaukti par investoriem, nevis zemnieki apar latvju zemi, bet svešzemnieku lielfermeri indē Latvijas laukus. Izrādās, ka esam nokļuvuši AIZSPOGULIJĀ jeb KORPORATĪVĀ PASAULĒ.! Mēs tiekam saburzīti un iepakoti, piereģistrēti kā fiziski vergi un kā valsts prece ar visu preču zīmi. Lai vairāk varētu dabūt jevrušus, valstisti „apgreido” jeb izskolo savu preci un sertificē pēc starpvalstu standartiem. Bet galvenais tomēr ir un paliek - labi notirgot starpvalstu vergu tirgu plačos un pretī saņemt fiat jevrušus, bet šos maksājumus par vergiem  nosaukt par „subsīdijām” no Eiropas Impērijas fondiem. Lai uzturētu Kārtību, nodrošinātu Pazemību un Kontroli, nepieciešams vergus sodīt un sodīt, un atkal sodīt. Bet ik pa četriem gadiem sarīkot, pašu vergu priekšā-nesumus Kungiem pēc labi kontrolētas un cenzētas Programmas (nosaucot par Dziesmu un deju svētkiem). Tajā pašā laikā, Krusta Zirnekļu bars kā vampīri mums uzmetas virsū, ieauž savā tīklā un sūc mūsu Dzīvības sulu un Enerģiju. Sūc un sūc – no dzīvajiem un pat aizgājušajiem Aizsaulē.

Vai Bezizeja un Bezcerība?!

Nē, ir Izeja! Un to caur Sarkano Miglu var jau saskatīt. Pavisam vienkārši -  ar viņu pašu Āmuru jāsadauza AIZSPOGULIJAS spoguļi, tā, lai tos neviens nevar salīmēt. Iznākot Gaismā, šie Tumsas spēki ar savu septiņgalvaino Pūķi paliks bezspēcīgi un izmirs, kā visi viņu senie senči Reptiļi.

Atcerieties Āriešu Rases drošsirdības, varonības un heroisma tikumu. Lai arī latviešu strēlnieki tika izmantoti kā banksteru militārie vergi, toties atcerēsimies viņu varonību! Atcerēsimies Kurbadu, kurš nocirta Pūķim galvu, atcerēsimies Īliņu, kurš pagrieza Pasauli, tikai viņš var pārlauzt sprandu Behemotam.

Mūsu uzdevums ir nomainīt vardarbīgo kolektīvismu, pret brīvprātīgu un autentisku kopā sadzīvošanu. Dzīvojiet savu Dzīvi, nevis Sistēmas-Režīma diktēto! Pārgrieziet saites, kuras jūs žņaudz! Dzīvojiet savai Ģimenei un Tēvzemei, dzīvojiet Brīvcilvēku dzīvi!

Lai jums Kurbada Zobens ass, lai jums Īliņa spēks, lai jums Dieva Padoms!


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker