Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Vai IV Atmoda ir iespējama?

31.5.2017. plkst. 14:00-16:00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē notika ekspertu konsilijs

"Vai IV Atmoda ir iespējama?"

Konspektu un komentārus piedāvā Irēna Saprovska


Konsīlijā tika aicināti piedalīties Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas, Latvijas Saeimas komisiju, ar sabiedrības attīstību saistītu valsts un sabiedrisku institūciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji un neatkarīgi eksperti.

Konsīlija mērķis ir saprast vai Latvijas sabiedrības attīstībā ir iespējama jauna Atmoda, tautas gara pamošanās, kas atraisa cilvēkos snaudošo potenciālu, sekmē pavērsienu uz progresīvām pārmaiņām un lielāku atbildību par savu valsti, vai arī, tieši otrādi, pašreizējās iekšpolitiskās un ārpolitiskās situācijas ietekmē Latvijas sabiedrībā veidojas priekšnosacījumi jaunai pretestības kustībai vai pat vairākām kustībām, kādā virzienā tā/tās varētu būt vērstas un kas varētu būt tās/to dzinējspēks.

Analizējamie jautājumi:
1)Jaunas Atmodas priekšnosacījumi (vai iepriekšējo Atmodu mērķi ir sasniegti un nostiprināti);
2)Tautas gara pamošanās pozitīvā ietekme - tauta apvienojas ap pozitīvu ideju, cilvēka snaudošais potenciāls atraisās, garīgi spēcīga tauta atbrīvojas no esošā jūga un spēj īstenot pārmaiņas, kas uzlabo cilvēku dzīvi;
3)Iespējamais/ie pretestības virziens/i (vispārējs noliegums, labklājība, darbs, dzīves apstākļi, politiskā vide, etniskās koncepcijas).

Konsīlija rezultāti tiks apkopoti "Konsīlija slēdzienā" un nodoti valsts atbildīgajām institūcijām, ekspertiem, plašsaziņas līdzekļiem un publicēti "Zinātnes Vēstnesī".
Konsīlija loģika:
1)
iepriekšējo Atmodu mērķi un ideāli pilnībā nav sasniegti un nostiprināti:
?sabiedrībā pastāv pārlieku optimistisks priekšstats par indivīda veiktās darbības rezultātu ("man pienākas" princips) un vilšanās, ja nenotiek kā sapņots;
?attieksme pret varu - "viss slikti, bet es nepiedalos", varas inerce;
?ekonomiskas grūtības - ģimenes un sadzīves problēmas saasinās, negāciju uztvere saasinās;
?ekonomiskie emigranti - rūgtums un ģimenes drāmas (bērni un vecmāmiņas);
?sabiedrības šķelšanās (diskusija par Latgales autonomiju);

2) ārējie apstākļi papildina satraukumu:
?sabiedrības neapmierinātība Eiropā un Ziemeļamerikā;
?Krievija plijas virsū;
?globālie militārie draudi;

3) pieaug pieprasījums pēc pārmaiņām:
?kas pirmais - tautas gara pamošanās (mēs par garīgām vērtībām, mēs par pārmaiņām (uz ko un kā?)), vai pretestība (mēs par atdalīšanos, mēs par vietējo autonomiju);
?kā stiprināt saskaņu un drošību, un virzīties uz progresu: garīgās un morālās vērtības vispirms, sāksim sarunāties, mācīsimies domāt valstiski un dzīvot demokrātijā (pienākums un atbildība), baznīcas loma, stiprināsim NVO?

KONSĪLIJA GAITA

Irēnas Saprovskas „Nodibinājums Māras loks” dibinātājas  īss atstāsts par konferences gaitu.

Tikko ienācu norādītajā telpā un sasveicinājos ar Raitu Karnīti viņa strikti paziņoja, ka debates nebūs un pie vārda netikšu. Viņa pati esot sastādījusi konsīlija dienas kārību un runās tikai septiņi eksperti.

Pirmajam vārds tika dots  

Zbigņevam Stankēvičam:

·         I ATMODA – 19.gs. 60-jos gados...

·         II ATMODA – mērķis nodibināt neatkarīgu valsti...

·         III ATMODA – atgūt neatkarību (brīvību).Vairāk cerēja uz materiālo labklājību...

Ilmārs Latkovskis – Galvenais bija neatkarīga valsts – mērķis ir sasniegts! Garīgā atmoda nav notikusi.

Māris Pūķis (Latvijas Pašvaldību savienība)27 gados vēl aizvien ir kalpa sindroms Nav neviena valdība bijusi, kas būtu nacionāli domājoša...

..Teirumnieks ( Rēzeknes tehniskais institūts).

Ja nebūtu katoļticība Latgalē, tad jauniešus nevarētu turēt pie kārtības...

Maija Kūle (filozofe).

·         Kaut kas šķīdīs...

·         ES vāja vadība...

·         Eiropa balstās uz kristīgām vērtībām...

·         Latvijā par 14 miljoniem būs „kompetenču izglītība”...

·         Vērtību aizstāvība...

·         Gribasspēks un valsts griba...

·         Bija vēlme pēc BRĪVĪBAS (ceļot pa pasauli u.c.) un tas vienoja pāri etniskajam...

·         Baznīca deva savu pozitīvo artavu. Reliģiju jomā ielaistas nezāles...

·         Mums ir daudz kaitnieku – skabargu dūrēji – ir pret labo, pret kristietību. Pastāv Krievijas plāni kā pārņemt šo valsti...

·         Latgaļu valoda kā otra valoda ir lieli draudi...

Guntis Zemītis ( Latvijas Vēstures institūta direktors).

·         Uz sienas Pārdaugavā sauklis – TAUTA- LAIKS ATMODAI!

·         Šo valsti neuzskatu par neizdevušos...

·         Kristīgās vērtības...

·         Es kā pilsonis nejūtos laimīgs – zinātnei zems atalgojums, man maza alga...

Valdis Krastiņš (bijušais diplomāts).

·         Otrreiz atkārtot Atmodu nav iespējams...

·         Mozus vadāja 40 gadus savu tautu pa tuksnesi,lai iznīcinātu verdzības sindromu. Deva 10 baušļus...

·         Šodien ir jāatjauno divus jēdzienus:

-          valsts griba,

-          valsts nāciju.

·         Atmodas laikā nenotika garīgā atmoda! Aizvadīja citā gultnē...

·         Neviena valdība līdz galam nav varējusi atrisināt ekonomiskos jautājumus...

·         ATMODA būtu vajadzīga...

KOMENTĀRS: Visi eksperti bija izteikušies. Viss notika, kā mēdz teikt, „vienos vārtos”- kristīgās vērtības ATMODAS pamatos liekamas... Lūdzu atļaut man paust savu viedokli un teicu, ka iekļaušos pāris minūtēs, bet Raita Karnīte nesmalkjūtīgā formā mani apsauca trīs reizes, neļaujot izteikties, sakot, lai rīkoju pati savu konferenci, jo šo rīkojot viņa. Un tomēr paspēju starp histēriskiem Raitas Karnītes izsaucieniem iebilst, ka Satversmes preambulā ir ne tikai kristīgās vērtības, bet arī LATVISKĀ DZĪVESZIŅA. Iejaucās Maija Kūle sakot, ka es esot sadzirdēta un varot apsēsties. Neiebildu, bet...Maijas Kūles attieksme ir saprotama, jo tieši viņa pauda viedokli, proti: Mums ir daudz kaitnieku – skabargu dūrēji – ir pret labo, pret kristietību. Un jāteic, ka tie, kam ir kalpa sindroms, tie šiem ļaudīm un sistēmai ir pat vēlami, bet tie citi, kas nejūtas kā vergi vai kalpi šai sistēmai ir kā  skabarga sēžamvietā. Dīvaina attieksme no Raitas Karnītes puses, jo es runāju tikai un vienīgi par tradicionālo kultūru, kas jāsaglabā un jānodod nākamām paaudzēm. Sekoja Maijas Kūles rosinājums dot vārdu Jānim Streičam, kurš arī bija klausītājos, jo kā gan citādi man norādīt, ka neesmu cienīga runāt... Cerības, ka ar šādu attieksmi būšu pazemota bija nevietā. Uzskatu, ka rīkotāji pazemoja paši sevi.

Jānis Streičs (runāja vismaz desmit minūtes):

·         Latgales Kongresam nav leģitimitāte, jo nebija pārstāvniecības, bet bija sapulcējušās kaut kādas interešu grupas. Pie tā vēl jāstrādā juristiem...

CITĒ: Brīvība ir verdziska pakļaušanās likumiem! (Kaut kas līdzīgs par demokrātiju)...

·         Par kārtību valstī - slikti, bet labi, ka migranti te negrib uzturēties...

·         Satversmē nekas nav minēts par partijām = partiju birokrātijas diktatūra – iestājusies politiskā stagnācija...

Raita Karnīte: Tie nav cēloņi... (Dod ekspertiem vārdu pa otram lāgam).

Ilmārs Latkovskis: Tā ir partiju demokrātijas diktatūra...

Māris Pūķis: ATMODA- tauta un tautas izdzīvošana...Tautā piedzimst spēki, kas noved pie pārmaiņām... Jāmainās cilvēkiem, kas „mūziku pasūta”...

IEMESLS - visas nepatikšanas un vēl tādas, kas var būt, arī ES..., proti, vainas un neveiksmes var likt cilvēkiem mainīties... Mērķim jābūt GRIBAM BŪT LABĀKIE PASAULĒ...

Raita Karnīte: Jāaudzina cilvēki, lai viņi cenšas ietekmēt valdību...

Komentārs (vērsos pie R. Karnītes): Es arī šodien centos ietekmēt, bet mani neļauj pat izteikties – tas ir modelis mūsu valstī. Pie varas nav iespējas piekļūt un to ietekmēt, to pierāda arī šīsdienas konsīlijs un tā gaita.

Un vēl: Runas bija garas, bet... paši saprot, ka valda bezcerība utt., bet mainīt neko nevēlās – visi iekārtojušies siltās vietās un tagad atstrādā... Konsīlija gaitā izgaismojās, ka šo pasākumu Raitai Karnītei ierosinājis rīkot Zbigņevs Stankēvičs(to viņš pateica pats) un bija redzams, ka visa konsīlija darba gaita izveidota, lai iecere īstenotos. Pieaicināti tika arī sabiedrisko organizāciju pārstāvji, lai varētu secināt un ziņot visos sabiedriskos saziņas līdzekļos un citās instancēs (skat. augstāk), proti, ka VISI VIENPRĀTĪGI NOLĒMA - KRISTĪGĀS VĒRTĪBAS UN TIKAI... Debates nav paredzētas, bet konsīlija rezultāts gan... Jāteic, ka tas bija farss, un iecere neizdevās, un Raita Karnīte bija spiesta konsīliju slēgt, lai vismaz glābtu glābjamo...

Tā, lūk, mēs dzīvojam demokrātiskā iekārtā, kur viss notiek kā Orvela „Dzīvnieku fermā”...Sen ir zināma patiesība, ka inteliģence nodod pirmā un iemesls – par katru cenu grib būt pirmajās rindās, bet sirdsapziņa...nu tā var pagaidīt. Inteliģents Latvijā ir nostādīts tā, ka tam jāmeklē un jācīnās par naudiņu, nevis patiesību, jācīnās par šī brīža guvumu, par tautu nedomājot. Un vispār, vārds TAUTA sāk iziet no aprite, jo Eiropas Savienība, kā visiem zināms, ir norādījusi, - visi esam pasaules pilsoņi un jāatmet savs egoisms - tautība... Te redzam, ka LZA ir aktīvi ķērusies pie uzdevuma izpildes- globalizācijas veicināšanas, jo tradicionālā kultūra ir un būs pamats tautas pastāvēšanai, bet kristīgās vērtības ir viens no galvenajiem globalizācijas ieročiem.

 

Rainis :

Imants. Divu kultūru pasaules:

1) senā, aizvēsturiskā maigā, brīva enerģija, nekoncentrēta,

2) kristīgā, liekuļotā, koncentrētā uzvaras gūšana. (KR14, 140.)

Tu neprātīgā tauta, vai tad mūžam

Tu ļausies ziedoties kā upurjērs?

Ver acis vaļā, negul`, piecelies...(KR 15, 117.)

BRASTIŅU ERNESTS

TAUTA UN VALSTS   1931. gads

Dostojevskis savos „Dēmonos” saka: „Vēl nekad nav bijis divām vai vairākām tautām viens un tas pats Dievs. Ja Dievi sajaucas kopā, tad arī tautas sajaucas un nomirst līdzi saviem Dieviem. Jo stiprāka un lielāka kāda tauta, jo īpatnējāks arī viņai piederīgais Dievs. Vēl nav dzīvojusi kāda tauta bez reliģijas, nekad bez sava laba un ļauna..  Šo patiesību Eiropā aptumšoja kristīgā ticība, kas uzņēmās aizvietot visu tautu īpatnējos Dievus ar savām it kā nesatricināmām dievatziņām. Taču līdz ar to kristīgā ticība pārrāva tautām visstiprāko nacionālisma sakni un izravēja viņu domāšanas un dzīvošanas īpatnības.


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker