Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Vasaras saulgrieži Turaidā 2011

Novadu salīgošana Turaidā!
Jāņu nakts norises 2011. gada 21. jūnijā no pievakares līdz saules lēktam

Salīgojam, sadziedam visi Latvijas novadi un arī visa plašā pasaulīte Turaidas Jāņu kalnā! Lai pārskan trejdeviņi novadi ar greznajām Jāņu dziesmām, lai nodimd visa Māras zemīte no Jāņa bērnu dančiem un lai spējam mest stipras laipas no pagātnes nākotnē ar senām tradīcijām, dziesmām un senām zintīm, kas dos spēku turpmākajam Saules ritam! Līgo!

! Trīs reizes vakara gaitā taures skaņas aicinās Jāņa bērnus Jāņu kalnā!

Pulcēšanās – no 19.00

Jāņa bērni tiek sagaidīti pie ieejas vārtiem

Ieejas biļete – sava novada dziesma!


Gatavošanās Jāņiem – zāļu vakars – no 19.00

Vainagu vīšana, pušķošana

Visi kopīgi vij ziedu vainagus un iepazīst Jāņa zāļu burvības noslēpumus. Vainagu vīšanu vada "Svīres" no Suntažiem, piepulcējas Dobeles folkloras kopa "Rota".

Zāļu zintis stāsta Zeltīte Kaviere, pirts zintis – Juris Kraucis.

Jāņu siera siešanas tradīciju rāda Ozolmuižas folkloras kopa „Ūzuļeņi“

„Dzīne“ un „Talsi“ aicina mācīties Jāņu rotaļas.

Leļļu teātris bērniem „Jāņu rītu govis ganu zaļābula lauciņā“  ~ 19.00 – 20.00

Vada Solvita Lodiņa

Dabas stāstu taka ~ 20.00 – 20.30

Stāstu taku kopā ar Jāņu bērniem izstaigā Putnu Jānis (Jānis Brikmanis)

Uguns vīri kalnā ceļ pūdeli ~ 20.00


Jāņa sēta ~ 20.00

Lauku un Jāņa sētas aplīgošana

 
Jāņa bērni ierodas pie nama saimniekiem – Turaidas muzejrezervāta saimes

Jāņa
tēvs un māte cienā Jāņa bērnus ar sieru un alu, apdziedāšanās

Jāņu bērni dāvā svētību un aizsardzību

Sadziedāšanas pār pakalniem, vada Ceraukstes folkloras kopa "Laukam pāri" un Talsu folkloras kopa "Talsi". Piebalso "Silavoti" no Rīgas un "Uzuļeņi" no Ozolmuižas.

Taures skaņa aicina Jāņa bērnus pulcēties Jāņu kalnā!

Došanās Jāņu kalnā – 21.00


Visi kopīgi dodas Jāņu kalnā


Uguns iedegšana, katrs novads nes savu cienastu un vēlējumu, rituālais mielasts.

Saules pavadīšana – 22.00


 

Novadu sadziedāšanās

 
 
Pūdeles aizdegšana

Taures skaņa aicina Jāņa bērnus pulcēties Jāņu kalnā!

Ozola rituāls - Jāņu rotaļas – 22.30

Taures skaņa aicina Jāņa bērnus pulcēties Jāņu kalnā!

 

Nakts vidus rituāls - 00.00


Buramdziesmas, spēka vārdi

Pērno vainagu atdošana ugunij

Uguns rata ritināšana

Spēlē dūdu un bungu grupa „Auļi“

Danči un Jāņa daudzinājums ~ 01.00


Skandinām līgotnes un saules dziesmas

Danči līdz rīta gaismai pie lejas ugunskura

Lecam pār ugunskuru


Gaismas ceļš – 03.00

Jāņuguns tiek nesta pretim saulei – uz Dainu kalnu


Rituāls pie avotiņa, mazgāšanās rīta rasā
Saules sagaidīšana Dainu kalnā, Māras takas sākumā

Jāņuguns tiek tālāk nesta līdz Gaujai

un laisti upē, lai Jāņu nakts spēks un gaisma iziet plašajā pasaulē!


Norises vietas plāns


Jāņa bērni:

Vasaras saulgriežu vīcēji un rituālu vadītāji - folkloras kopa „Silavoti” no Rīgas, rotaļas ritina Ķoņu folkloras kopa „Dzīne“, Laucienes folkloras kopa „Trejteka“ un Talsu folkloras kopa „Talsi“, kas kopā ar Ceraukstes folkloras kopu "Laukam pāri" vada arī skanīgo sadziedāšanos, Jāņa sētu aplīgo „Silavoti, vainagu vīšanā aicina piepulcēties  ansamblis no Suntažiem „Svīre“ un folkloras kopa „Rota“ no Dobeles, pie vārtiem sagaida „Dzīne“ un vēlāk arī „Saulgrieži“ no Ādažiem, bērniem rotaļas izspēlē Siguldas folkloras kopa “Senlejiņa“, Jāņu siera gatavošanas tradīciju rāda Ozolmuižas folkloras kopa „Ūzuļeņi“, nakts dančus spēlē Rīgas danču klubiņš.

Uguns vīri – Eduards un Audars Klinti.

Senās zintis par Jāņu zālēm zin teikt Zeltīte Kaviere, par pirts zintīm - Juris Kraucis.

Bērniem teātri vada Solvita Lodiņa, dabas takas izstaigā Putnu Jānis (Jānis Brikmanis).

Jāņa tēvs un Jāņa māte - Turaidas muzejrezervāta saime un muzeja saimniece Anna Jurkāne.

Naktī koncertu sniedz dūdu un bungu grupa „Auļi“.

Rīkotāji:

  

 „Nodibinājums Māras loks”, www.marasloks.lv, kontakttālrunis: 29541105, Agnija, e-pasts: marasloks@gmail.com
Turaidas muzejrezervāts,
www.turaida-muzejs.lv

Paldies mūsu atbalstītājiem!

              

2011.


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker